Strona główna.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o.o.
12-100 Szczytno ul. Polska 38

NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Spółki - 559 400.00,- zł


tel.(48)-89-624-22-41
tel.(48)-89-624-22-42