Strona główna.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o.o.
12-100 Szczytno ul. Polska 38
NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Spółki - 559 400.00,- zł

tel.(48)-89-624-22-41
tel.(48)-89-624-22-42

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. Z o.o. w Szczytnie

W związku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem (SARS CoV-2),
informuję że zostaną wprowadzone procedury mające na celu zachowania bezpieczeństwa mieszkańców.

Od dnia 16.03.2020 r. Dział Obsługi Klientów – Dział Zbytu Wody zostaje zamknięty do odwołania.

W sprawach kierowanych do Przedsiębiorstwa proszę korzystać ze środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej:

email: sekretariat@pwikaqua.com tel. 89 624 22 41 , 89 624 22 42


Od dnia 16.03.2020 inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy oraz pobierać opłat. Proszę podawać stany liczników na stronie Odczyty wodomierzy lub telefonicznie. W przypadku niepodania wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji o wirusie można uzyskać na stronie Miasta Szczytno.
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?