Strona główna.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o.o.
12-100 Szczytno ul. Polska 38
NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Spółki - 559 400.00,- zł

tel.(48)-89-624-22-41
tel.(48)-89-624-22-42
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?