Telefony alarmowe


Pogotowie wodociągowe - 24h
(48)-89-624-22-41
tel.kom. 513-005-716

Pogotowie kanalizacyjne
(48)-89-624-29-47 od 7.00 do 15.00
tel.kom. 519-161-494 -24h

Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997

Ogólnopolski telefon alarmowy - 112
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.  Designed   ?