Planowane remonty.

W dniu 17-11-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 08.00 do 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w ulicach Brzozowa, Podleśna.

W dniu 07-06-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 08.00 do 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w ulicach Bartna Strona, Podgórna, Sybiraków.


W dniu 28-05-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 20.00 do 04.00 w związku z budową ronda w ulicy Polskiej, Leyka, Piłsudskiego, Wileńskiej. Brak wody nastąpi w ulicy Polskiej od nr 38 do nr 69
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.  Designed   ?