Informacje dotyczące instalacji modółw do odczytów radiowych na wodomierzach głównych na posesjach odbiorców wody na terenie miasta Szczytno.

Od dnia 02-01-2020r. do dnia 30-06-2020r. będą trwały prace instalacyjne
nakładek modułów radiowych do zdalnego odczytu wodmierzy.
Wszelkie prace montażowe będą wykonywane przez uprawnionych pracowników.
Pracownicy będą posiadali legitymację służbową ze zdjęciem, oraz wpisem upoważniającym do wykonywania w/w prac. Weryfikację tożsamości pracowników będzie można uzyskać pod numerami telefonów: 89-624-22-41 lub 89-624-22-42.


Prace instalacyjne prowadzone będą w godzinach od 7.00 do 19.00.Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?