Strona główna.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o.o.
12-100 Szczytno ul. Polska 38
NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Spółki - 559 400.00,- zł

tel.(48)-89-624-22-41
tel.(48)-89-624-22-42

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. Z o.o. w Szczytnie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2020 roku (poniedziałek)
wznawiamy prace instalacyjne nakładek modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy.
Wszelkie prace montażowe będą wykonywane przez uprawnionych pracowników,
którzy będą posiadali legitymację służbową ze zdjęciem oraz wpisem
upoważniającym do wykonywania w/w prac.
Weryfikację tożsamości pracowników będzie można uzyskać pod numerami telefonów: 89-624-22-41 lub 89-624-22-42.


Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. Z o.o. w Szczytnie

W związku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem (SARS CoV-2),
informuję że zostaną wprowadzone procedury mające na celu zachowania bezpieczeństwa mieszkańców.

Od dnia 16.03.2020 r. Dział Obsługi Klientów – Dział Zbytu Wody zostaje zamknięty do odwołania.

W sprawach kierowanych do Przedsiębiorstwa proszę korzystać ze środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej:

email: sekretariat@pwikaqua.com tel. 89 624 22 41 , 89 624 22 42


Od dnia 16.03.2020 inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy oraz pobierać opłat. Proszę podawać stany liczników na stronie Odczyty wodomierzy lub telefonicznie. W przypadku niepodania wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji o wirusie można uzyskać na stronie Miasta Szczytno.
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?