Telefony alarmowe.


Pogotowie wodociągowe - 24h
(48)-89-624-22-41
tel.kom. 513-005-716Pogotowie kanalizacyjne -24h
(48)-89-624-29-47
tel.kom. 519-161-494Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997Ogólnopolski telefon alarmowy - 112