Przetargi.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o. w Szczytnie

zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia:


Zakup środków trwałych i oprogramowania do radiowego odczytu mediów (moduły radiowe 3500 szt., konfiguracja modułów, mobilny terminal 1 szt.)

Copyright   ©  2009-2018 PWiK AQUA Sp. z o.o.  Designed   R.N.