Oferty pracy.


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
  siedziba:12-100 Szczytno ul. Polska 38 tel. 0 89 624 22 41, 624 22 42
  poszukuje pracownika na stanowisko
  elektryk

  Zadania wykonywane na stanowisku:

 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Oczyszczalni Ścieków oraz Przepompowni Ścieków
 • zapewnienie prawidłowego działania i funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Oczyszczalni Ścieków i Przepompowni Ścieków
 • wykonywanie i modernizacja instalacji elektrycznych i układów automatyki na terenie Oczyszczalni Ścieków.

 • Wymagania związane z wykonywaniem prac na stanowisku:

 • wykształcenie średnie zawodowe – technik elektryk
 • doświadczenie w pracy minimum 2 lata
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi
 • umiejętność samodzielnego ustalania przyczyn awarii elektrycznych oraz skutecznego i szybkiego ich usuwania
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • zdolności i umiejętności techniczne
 • posiadanie stanu zdrowia umożliwiające zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m
 • znajomość obsługi komputera

 • Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych i działania pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole współpracowników
 • znajomość przepisów BHP i ppoż.

 • Dodatkowe informacje i wymagania prosimy o kontakt w siedzibie Przedsiębiorstwa lub kontakt telefoniczny 501171471.


Copyright   ©  2009-2019 PWiK AQUA Sp. z o.o.  Designed   R.N.