Badania wody.


  • Data badania: 12-02-2019 r.

Badana cecha
Jedn. miary
      Wynik      
      Norma      
Bakterie grupy coli
      jtk/100ml*      
0,0
0,0
Escherichia coli
jtk/100ml*
0,0
0,0
Enterokoki kałowe
jtk/100ml*
0,0
0,0
Żelazo ogólne(Fe)
µg/l
<113,0
<200
Mangan(Mn)
µg/l
<27,9
<50,0
Mętność
NTU
0,29
<1,0
      Przewodność elektr.      
  µS/cm  
  524  
  <2500  
Twardość
mgCaCo°
379
60-500
Barwa
mg Pt/l
<5,0
<15,0
Odczyn
pH
7,6
6,5-9,5
Azotany(NO3-)
mg/l
<0,80
<50,0
Azotyny(NO2-)
mg/l
<0,03
<0,50
Chlor wolny
mg/l
<0,05
<0,30
Jon amonowy(NH4+)
mg/l
<0,05
<0,50
Chlorki (Cl)
mg/l
61,5
<250
Siarczany (SO42-)
mg/l
<66,9
<250

po - poniżej granicy oznaczalności
*-jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml
Tabela przeliczeniowa twardości wody między jednostkami.

Jednostka mmol/l mval/l 0niem. 0ang. 0franc. mg/l CaCO3
mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg/l CaCO3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

Przykład - 1 mval/dm3 = 50 mg CaCO3/dm 3 = 2,80 niem.
Copyright   ©  2009-2018 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   R.N.